Gastrocopta pediculus (Shuttleworth, 1852)

Taxonomic name: 
外形
殼形: 
殼高: 
約2.5mm
殼寬: 
約1.2mm
螺層數: 
約4-5 層
形態描述: 
殼微小、右旋,殼色白而帶青色。殼口卵圓,成體殼口唇緣略外擴,但邊緣薄而銳利,唇緣於殼壁連續,殼口具有許多板狀構造,壁板大而扁,於底部附有低薄而退化的角板,下軸板低而深位,軸唇齒大、一枚,上板顯著,下板齒小,軸板不顯著。
棲息環境: 
棲息於海岸林內灌叢下,或樹木之細縫、樹皮內,或枯木之中。
分布區域: 
全世界,主要分布於澳洲,另帛琉、法屬新喀里多尼亞、美國、庫克群島、斐濟、臺灣等。
調查記錄: 
臺灣東沙群島。
備註: 
本種為2007年於東沙群島新紀錄分布。